FÖRSÄLJNING OCH TIDER

 

Försäljningen av Brf Oljeslagarens Hus startar hösten 2017 och sköts av Bjurfors. Vi planerar för en byggstart sommaren 2018 och vi räknar med inflyttning under kvartal 2 2020.

Inredningsval bestäms vid ett personligt möte med en inredningsansvarig från Hökerum Bygg. Redan nu finns en broschyr med inredningsval klar.

Senast tre månader innan inflyttning får du en exakt inflyttningsdag.

I samband med att du skriver ett bindande förhandsavtal på en bestämd lägenhet, betalas en bokningsavgift på 25 000 kr. När byggnationen påbörjas (i samband med att stommen till huset börjar resas) betalas en handpenning på 10 procent av köpesumman. Från den summan dras de 25 000 kr som redan har betalats in, om man som kund har haft ett avtal innan byggstart. Strax innan inflyttning skrivs upplåtelseavtal. När detta görs finns en ekonomisk plan som grund för avtalet, vilket garanterar köparen att insatsen inte förändras samt att lägenheten utformas på angivet sätt.

Om du är intresserad av en garageplats är det bra att anmäla detta till Bjurfors i ett tidigt skede. Avtal gällande garageplatser skrivs separat.

 
LIMHAMN-03_PhysCamera003-4500_Webb.jpg